Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen

Kursuspris
AMU:
DKK 378,00
Uden for målgruppe:
DKK 2.503,40
Info om fag
40550 - Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen

Målgruppe: Medarbejdere i lufthavne.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende relevante køretøjer og relevant materiel til rengøring og vedligeholdelse af rulleveje og baner på lufthavnens manøvreområde. Arbejdet omfatter betjening og manøvrering af relevante køretøjer, på- og afmontering af relevant grej på køretøjer samt relevante nødprocedurer. Deltageren kan endvidere foretage kemisk isbekæmpelse, anvende korrekt snerydningsteknik til sne og glatførebekæmpelse, foretage FOD-bekæmpelse og vedligeholde græsarealer og materiel på manøvreområdet.

Under udførelsen af arbejdet kan deltageren anvende korrekt lufthavnskommunikation efter gældende regler samt anvende ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og relevante værnemidler. Endelig kan deltageren foretage dagligt eftersyn og rengøring af køretøjer, materiel og grej, samt afgøre hvorvidt eventuelle funktionsfejl kræver værkstedsassistance, samt foretage korrekt fejlmelding.

Fagnummer: 40550 Vedligeholdelse af veje og baner i lufthavnen Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 402,00 Uden for målgruppe: DKK 2.647,05